Zamýšleli jste se někdy nad tím, jestli vám váš pronajímatel může zvýšit nájem? Výše nájemného ve smlouvě, kterou jste na začátku podepisovali, nemusí být totiž vždy konečná a pevná.

Může mi pronajímatel zvýšit nájem?

Pokud se svým pronajímatelem neuzavřete nájemní smlouvu, ve které možnost zvyšování nájmu výslovně vyloučíte, zvýšení vás skutečně může potkat. Nový občanský zákoník upravuje i případy, kdy nájemní smlouva možné zvýšení nájmu vůbec neřeší. Samozřejmě k tomu nemusí docházet vždy. Nicméně možnost, že se vám ve schránce objeví dopis od nájemce obsahující písemný návrh na zvýšení nájemného, není úplně nereálná.

Jak velké může být zvýšení?

Zákon na tento pronajímatelův projev vůle klade požadavek písemnosti. Proto si nedělejte starosti, že by pro vás byla nějak závazná konverzace o výši nájemného s majitelem bytu, na kterého narazíte na chodbě při cestě z práce. Ani pokud vám pronajímatel zvýšení nájemného skutečně písemně navrhne, nemá zcela volnou ruku. Zákon takové zvýšení limituje. Jeho slovy, nájemné může vzrůst až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Proto by se nemělo stát, že výše vašeho nájmu bude třeba třikrát vyšší než nájemné souseda o dva domy dál. Srovnatelným obvyklým nájemným se zabývala i vláda a ve svém nařízení č. 453/2013 Sb. a stanovila podrobnosti a postup, jak tento pojem spravedlivě interpretovat.

„V případě, že se k takovému kroku pronajímatel již rozhodne a patří mu celý dům s nájemními byty, nejste v tom rozhodně sami. Zákon říká, že zvýšení nájemného má platit pro všechny nájemce společně. Vy pak máte celé dva měsíce na to, abyste promysleli, zda se zvýšením nájemného souhlasíte či ne. Vaše odpověď by měla být písemná. Pokud s navýšením souhlasíte, zvýšený nájem začnete platit až za tři měsíce od doby, kdy jste pronajímatelův dopis s návrhem na zvýšení obdrželi,“ vysvětluje Mgr. Jiří Helán z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Co dělat pokud nesouhlasíte?

Jestli se vám však zvýšení nájemného nelíbí a nesouhlasíte, pronajímatel má právo domáhat se zvýšení u soudu. Je potřeba mít na paměti, že pronajímatel již není navrhovanou částkou limitován a soud se může zastavit až na částce srovnatelné s obvyklým nájemným (kdy opět vychází z nařízení vlády). Pokud soud skutečně o zvýšení rozhodne, platí pro vás změněná výše nájemného zpětně ode dne, kdy pronajímatel podal návrh soudu.

Důvody pro zvýšení nájmu

Jaké mohou být důvody zvýšení? Zákon myslí na situace, kdy pronajímatel provádí stavební úpravy v domě, v němž žijete. Pokud taková rekonstrukce trvale zlepší podmínky pro váš život nebo vám šetří peněženku při výdajích za energie, na zvýšení se s vámi může chtít dohodnout. Může ale jít maximálně o deset procent z částky, kterou za rok na rekonstrukci vynaloží. Vše musí proběhnout formou dialogu. Majitele domu s více nájemními byty váže souhlas nájemníků z minimálně dvou třetin bytů v domě. Ani v častosti zvyšování nájmu nemá pronajímatel volnost. Za poslední tři roky nesmí být poslední navržené zvýšení společně s těmi v minulosti vyšší než dvacet procent.

Snížení nájemného však od pronajímatele nečekejte. Pokud myslíte, že vzhledem k povaze bytu a jeho stavu platíte nájemné příliš vysoké, návrh na jeho snížení musí přijít z vaší strany.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *