Jednou z nejčastějších chyb při koupi nemovitosti je nízká míra obezřetnosti související se způsobem úhrady a vypořádání kupní ceny. Kupující často kývne na návrh prodávajícího, aby kupní cenu nebo její podstatnou část uhradil bezprostředně po uzavření smlouvy, a to nejlépe přímo na účet prodávajícího. Vůbec si při tom neuvědomuje, že pro něj tento krok může mít fatální následky.

Jedním takovým – téměř ukázkovým případem je pan Petr (37 let) z Hradce Králové, který před pár lety kupoval nemovitost. Tedy alespoň o koupi usiloval a spolehl se na to, že na něj vlastnické právo přejde na základě rychle uzavřené kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti. Pan Petr chtěl pro sebe a svoji rodinu koupit hezký starší domek nedaleko Hradce Králové, který potřeboval opravit střechu ještě před zimou, aby do něj nezatékalo. Navržená kupní cena byla na místní poměry výhodná, a tak si pan Petr během dvou týdnů stihl předjednat hypotéku a na úhradu poloviny kupní ceny shromáždil rodinné úspory.

…spolehl se na to, že na něj vlastnické právo přejde na základě rychle uzavřené kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti. … Hned den na to poslal polovinu kupní ceny ve výši 950.000,-Kč na účet prodávajícího…

Majitel domu na koupi spěchal, proto pan Petr rychle podepsal předloženou kupní smlouvu. Společně s majitelem domu zašli k notáři ověřit podpisy na smlouvě a pan Petr měl radost, že je vše úspěšně vyřízeno. Hned den na to poslal polovinu kupní ceny ve výši 950.000,-Kč na účet prodávajícího a považoval věc ze své strany za vyřízenou. Zbývalo ještě zajít do hypoteční banky a domluvit se na podmínkách čerpání úvěru na druhou část kupní ceny.

Za dva dny na to kupující majiteli domu zavolal, jestli vše proběhlo v pořádku a jestli má majitel domu peníze na účtu. Zároveň se majitele dotázal, kdy zajde na katastr s podepsanou smlouvou. Majitel peníze na účtu ještě neměl, a tak nezbývalo než čekat. Po týdnu už byl pan Petr nervózní, protože na telefony nikdo neodpovídal. Rozhodl se tedy jet za majitelem na adresu kupovaného domu. Na místě však zjistil, že majitel nic kromě kupovaného domu nemá a podepsanou smlouvu na katastr neodnese. Zároveň se také dozvěděl, že majitel měl už z minulosti řadu dluhů a velkou část z nich splatil v posledním týdnu z inkasovaných peněz.  Majitel na místě sdělil, že si prodej rozmyslel, protože z peněz stejně nic mít nebude, že už část stejně nemá a zbytek mu údajně stejně exekutor zabaví. Pan Petr měl sice kopii smlouvy, ale na katastru jeho prosby a stížnosti odmítli, jelikož bez originálu s ověřenými podpisy změnu vlastníka zapsat nechtěli.

Pan Petr se tedy rozhodl majitele domu žalovat o zaplacené peníze a uplatnil i nárok na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku sankcí, které musel uhradit hypoteční bance kvůli neuzavřené hypoteční smlouvě. Soudní řízení o podané žalobě trvá už více než rok a rozhodnutí je pro pana Petra stále v nedohlednu i proto, že majitel se soudním jednáním vyhýbá a odmítá si přebírat doručované obsílky. Dům mezitím chátrá, propadá se mu střecha a z výpisu z katastru je patrné, že proti majiteli byla zahájena exekuce, která může vyústit i prodejem domu v dražbě. Pan Petr se nevzdává naděje, že soud nakonec vyhraje, nicméně zaplacené peníze nebo jejich podstatnou část už nejspíše nikdy neuvidí i proto, že proti majiteli domu je vedeno několik soudních řízení, ve kterých se jeho věřitelé domáhají zaplacení vzniklých dluhů.

Tak jako tak tahle rychlá koupě bez dostatečného zabezpečení stála pana Petra nejen celoživotní úspory, ale do značné míry se promítla také na jeho zdraví.

Jak podobné situaci předejít?

Kdyby pan Petr postupoval při koupi domu obezřetněji, nikdy by se do takto svízelné situace nedostal. Pokud by využil některou z možností úschovy kupní ceny, která dovoluje vyplatit kupní cenu majiteli až po zápisu vlastnického práva do katastru, bylo by jeho právní postavení mnohem bezpečnější a měl by jistotu, že k výplatě peněz z úschovy dojde až v okamžiku, kdy bude nezpochybnitelným vlastníkem domu.

Aby bylo možné předcházet podobným případům, doporučujeme využít některou z forem úschovy kupní ceny například u advokátní kanceláře, která je ze zákona speciálně pojištěna pro případ vzniklé škody a u které má klient jistotu, že o svěřené peníze nepřijde. Velmi podstatná je i možnost smluvně ošetřit rizika spojená s existencí dluhů na straně prodávajícího. Úschovu lze sjednat také například v bance či u notáře, pro které rovněž platí povinné pojištění.

O službách, které jsou garantovány serverem bezrealitky.cz se více můžete dočíst zde.   

Tento příběh byl zpracován ve spolupráci s advokátní kanceláří AZ LEGAL, která je partnerem společnosti bezrealitky.cz.


Centrum_Sluzeb


  1. LOL, něco podobného jsem zažil taky, ale naštěstí před podpisem kupní smlouvy. Toto riziko je ale tak malé, že je nepravděpodobné, ale pro jistotu jsem už teď raději koupil byt přes RK, kde jsem si vyjednal vyši provize a za vše museli ručit oni.

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *