V předchozím díle „Jak vybrat zájemce (3. díl)“ jsme vám poradili, jak mezi velkým počtem zájemců vybrat toho pravého. Nyní již máte zájemce, a tudíž je potřeba vyřešit nájemní smlouvu. Nájemní smlouva představuje zásadní dokument během pronájmu nemovitosti. Ruku v ruce s ní by měl následovat předávací protokol. Jak je vytvořit, aby v nich nechybělo nic důležitého?

 

1) Co musí obsahovat nájemní smlouva

Obsah nájemní smlouvy určuje Zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ovšem přesné znění nepopisuje a na její konečné podobě se tedy lze domluvit. K jejím základním bodům patří:

⦁ údaje o pronajímateli a nájemci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo či datum narození, číslo občanského průkazu),
⦁ adresa pronajímané nemovitosti (včetně údajů z katastru nemovitostí),
⦁ pevně stanovený počet lidí, kteří mohou společně s nájemcem nemovitost užívat,
⦁ konkrétní doba pronájmu (ideálně 1 rok, který lze dále prodlužovat formou dodatků),
⦁ cena za pronájem (nájemné a poplatky za služby spojené s užíváním nemovitosti)
⦁ termín její pravidelné úhrady.

2) Co obsahuje předávací protokol k pronajímané nemovitosti

Datum předání nemovitosti k pronájmu stanovuje nájemní smlouva. V tento den je nutné vytvořit a podepsat předávací protokol. Přesně zachycuje aktuální stav pronajímaného bytu (domu) a obsahuje:

⦁ informace o pronajímateli a nájemci (jméno, datum narození a místo trvalého pobytu),
⦁ adresu nemovitosti (v případě bytu i jeho číslo v rámci bytového domu),
⦁ aktuální stavy elektroměru, vodoměru, plynoměru,
⦁ počet předávaných klíčů k nemovitosti s popisem jejich účelu,
⦁ stávající stav vybavení (např. sedací souprava bez viditelných škod),
⦁ prostor pro poznámky a dohody vzniklé na místě (např. závazek odvézt nevyklizené věci),
⦁ datum, místo a podpisy pronajímatele a nájemce.

Platby nájemného

Podle občanského zákoníku by dohoda o platbě nájemného měla zahrnovat:

⦁ výši pevné částky za jeden měsíc,
⦁ možnost každoročního zvyšování nájemného,
⦁ výčet plnění a služeb spojených s užíváním bytu zajištěných pronajímatelem (dodávky vody a odvádění odpadních vod, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu TV vysílání, provoz výtahu nebo čištění komínů),
⦁ způsob rozúčtování cen a úhrady služeb,
⦁ způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb.

Nejlepší způsob platby nájemného a nákladů na služby zajišťované pronajímatelem představuje předem na každý měsíc (případně na jiné ujednané platební období), nejpozději do pátého dne příslušného platebního období (nebyl-li ujednán den pozdější).

Provede-li pronajímatel stavební úpravy trvale spořící energie nebo zlepšující užitnou hodnotu či kvalitu bydlení v pronajaté nemovitosti, může se s nájemcem dohodnout na zvýšení nájemného.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *