Hypotéka je dlouhodobý úvěr, který se poskytuje na investice do nemovitosti, např. na její koupi či rekonstrukci. Její splácení zajišťuje zástavní právo k nemovitosti na území ČR. Poradíme vám, jak hypotéku získat. 

Kdo může získat hypotéku 

Po splnění základních podmínek (plnoletost a občanství ČR, příp. povolení k pobytu člena státu EU) a předložení podkladů (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva nebo ocenění nemovitosti) banky posuzují platební morálku žadatele a jeho bonitu (schopnost splácet). Fyzická osoba nepodnikatel prokazuje příjmy z hlavního či vedlejšího pracovního poměru, z pronájmu atd., podnikatel prokazuje příjmy z podnikání a svůj obrat. Celý proces vyřízení hypotéky trvá zhruba do 6 týdnů a zahrnuje také poplatky za ocenění nemovitosti, za schválení, čerpání a správu úvěru či Katastrálnímu úřadu. 

Jak vysokou hypotéku lze získat 

Hypotéka se většinou pohybuje okolo 80 procent tržní hodnoty zastavené nemovitosti, u vyšších úvěrů se často požaduje další zajištění (druhý ručitel, jiná nemovitost, životní pojištění apod.). K rozhodujícím faktorům patří i tržní hodnota nemovitosti. 

Úroková sazba 

Výše úrokové sazby závisí na typu hypotéky, době splácení (zvyšuje se s její délkou) a na fixaci (době, během níž ji banka nesmí klientovi měnit). Na konci fixace lze bez sankcí splatit část nebo celou hodnotu hypotéky, nejoblíbenější doba fixace činí 5 let.  

Doba splatnosti hypotéky  

Splatit hypotéku lze jednorázově, obvykle se však splácí v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 5 až 30 let. Splátky podle jejich výše v čase dělíme na anuitní (nemění se), progresivní (rostou) a degresivní (klesají).  

Refinancování hypotéky  

Splacení existujícího hypotečního úvěru u jedné banky novým hypotečním úvěrem od jiné banky se nazývá refinancování. Používá se hlavně v případě nevyhovující úrokové sazby a požadavku na navýšení hypotečního úvěru či na změnu výše (i doby splatnosti) splátek.  

Další typy hypotečních úvěrů  

Hypotéka bez doložení příjmů  

Umožňuje získat úvěr klientům, kteří by ani přes schopnost hradit bez problémů závazky v bance neuspěli (např. začínající podnikatel).  

Americká hypotéka  

Není účelově vázána, tzn. finanční prostředky z ní získané lze využít k uspokojení jakýchkoli potřeb.  

Offsetová hypotéka  

Kombinuje hypotéku a spořicí účet tzv. bilančním mechanismem (vzájemné započítávání zůstatku na spořicím a úvěrovém účtu). Měsíční úroky jsou o něco vyšší a počítají se z částky, kterou tvoří rozdíl mezi výší úvěru a aktuální sumou na účtu. Využije ji ten, kdo má peníze, jimiž může část hypotéky umořit, a chce je mít zároveň jako rezervu.   

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *