Odhad nebo ocenění nemovitosti se liší svým účelem. Obecně je však můžete potřebovat pro banku, pro finanční úřad, pro notáře nebo zkrátka pro vlastní potřebu.


Ocenění nemovitosti (známé také pod názvem znalecký posudek) se zpracovává několika způsoby, které jsou závislé na účelu oceňování nemovitosti (nejčastěji pro určení daně z převodu nemovitosti). Nemovitost oceňují soudní znalci, kteří jsou jmenováni na své pozice státními orgány. Finanční úřad na jeho základě určuje, v jaké výši zaplatíte daň.

Odhad ceny nemovitosti se zpravidla užívá při určování tržní ceny nemovitosti před jejím prodejem. Takový odhad může vyhotovit odhadce nemovitostí.

Druhy odhadů

Znalecký posudek neboli administrativní /úřední odhad

Zpracovává jej pouze osoba tímto pověřená. Je jmenována státním orgánem za účelem vykonávání této funkce. Cena se určuje podle platné vyhlášky zákona o oceňování. Znalec postupuje podle ministerstvem vyhlášených postupů, které zohledňují například:

  • Polohu nemovitosti, stáří nemovitosti, stavební materiál apod.

Tržní odhad

Tento typ odhadu je nejvíce využívaný. Může jej zpracovávat osoba s koncesovaným živnostenským oprávněním. Pro tento typ určování cen není regulace, ale nejčastěji se používá:

  • Srovnání nabídky a poptávky v okolí nemovitosti, cenové mapy, osobní návštěva odhadované nemovitosti apod.

Online odhad

Odhad online je totožný s určením tržní ceny. Rozdíl je však v tom, že v tomto případě odhadce nenavštíví nemovitost osobně. Je odhad vychází z veřejně dostupných informací jako jsou:

  • Inzerce na internetu, fotografie, LV, nabývací titul, soupis vybavení nemovitosti apod.

Zpracovaný odhad může být vaším velkým pomocníkem při řešení prodeje nemovitosti. Využít jej můžete jak pro výše zmiňované instituce (pro některé je odhad nutností), tak pro budoucí kupující, kteří by chtěli nad cenou smlouvat.

V případě pomoci se zpracováním odhadu nás kontaktujte na sluzby@bezreaitky.cz nebo telefonicky na 226 219 939.


Centrum_Sluzeb


 

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *