Vyhlédli jste si hezký dům, který je nabízen k prodeji. Dohodli jste se s majitelem, že jej koupíte. Shodli jste se na znění kupní smlouvy. Obsahuje ale vše co v ní má být? Neopomněli jste vložit do smlouvy nějaké důležité ujednání?

Právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se neřídí jen smlouvou ale také ustanoveními zákona, především pak občanského zákoníku. Zákonná ustanovení se vedle těch smluvních použijí, pokud si smluvní strany neujednaly něco jiného. Jejich pravidla tedy pomáhají stranám právě v situaci, kdy ať již záměrně nebo omylem nějaká otázka ve smlouvě není řešena. Ne vždy je ale zákonné ustanovení oboustranně výhodné.

Jednou z  problematických norem, a to zejména pro kupujícího, je § 1888 odst. 2 občanského zákoníku, který upravuje situaci, kdy při převodu nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí, tedy např. právě domu, který se chystáte koupit, přejdou na kupujícího kromě vlastnictví také zapsaná zástavní práva a dluh jimi zajištěný. Tímto se kupující stává dlužníkem namísto prodávajícího. Zákon přitom tento přechod práv upravuje téměř automaticky a bez ohledu na vůli kupujícího.

„Stačí, aby původní dlužník, tedy prodávající, vyzval zástavního věřitele, tedy osobu, které dluží, aby místo něj přijal za nového dlužníka právě kupujícího. Samotný věřitel navíc nemusí nového dlužníka ani přijmout výslovně. Dané ustanovení totiž předpokládá fikci souhlasu věřitele. Pokud tedy prodávající věřitele na změnu v osobě dlužníka upozorní, pak dluh přechází na kupujícího i bez výslovného souhlasu věřitele, pokud věřitel neodmítne dát souhlas,“ vysvětluje Mgr. Jiří Helán z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Těmto nepříjemným důsledkům se dá lehce vyhnout. Jedná se totiž u ustanovení, jehož použití můžete ve smlouvě vyloučit např. formulací: „Ustanovení § 1888 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se na právní vztah založený touto smlouvou nepoužije.“ Vyloučení tohoto ustanovení Mgr. Jiří Helán vřele doporučuje.


Centrum_Sluzeb


[Článek byl napsán ve spolupráci s advokátní kanceláří KROUPAHELÁN.]

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *