Od začátku roku 2014 s „novým“ občanským zákoníkem již nájemce nepotřebuje souhlas pronajímatele, pokud chce v bytě či domě chovat zvíře. A to ani v případě, že si zákaz chovu zvířat dají strany do nájemní smlouvy. Vyplývá to z toho, že ujednání nájemní smlouvy, která omezují práva daná nájemci zákonem, mezi které patří i právo chovat v bytě zvíře, jsou neplatná. Jde o projev ochrany nájemce jako slabší strany.

Nájemce tak může v bytě chovat jaké zvíře chce, pokud tím nepůsobí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům obtíže nepřiměřené poměrům v  domě. Stále tak nemůže nájemce chovat smečku psů, co si v noci pravidelně ráda zaštěká, nebo si udělat z jednoho pokoje bytu stáj pro koně. Vždy ale bude nutno posoudit poměry v domě – situace tak bude například jiná v případě tichého a klidného bytového domu a naopak v případě sídlištního paneláku, přes jehož stěny jde slyšet téměř vše a kde jeho obyvatelé budou muset snést vyšší míru hluku.

Způsobí-li chov zvířat zvýšené náklady na úklid a údržbu společných částí domu, musí nájemce tyto náklady pronajímateli nahradit. Otázkou je, jestli si můžou strany ve smlouvě sjednat přímo platby za chov zvířete. Ze zákona vyplývá, že platbu nelze pojmout jako smluvní pokutu, protože ty jsou v nájemních vztazích v neprospěch nájemce zakázané. Rovněž vyplývá, že zvýšené náklady na úklid a údržbu vzniklé chovem zvířete může pronajímatel požadovat, až jestli skutečně vzniknou. Nelze proto po nájemci chtít, aby platil dopředu. V rozporu se zákonem by ale podle nás nebylo, kdyby si strany smluvily zálohy na takto vzniklé náklady a zpětně je vyúčtovávaly podobně jako zálohy na služby.

Obecně ale nelze stranám zakázat, pokud se tak spolu dohodnou, aby chov zvířete promítly do výše nájemného. Je na vůli pronajímatele a nájemce, v jaké výši si nájemné sjednají a co vše do nájemného promítnou. Nedoporučili bychom ale ve smlouvě část plateb výslovně označit jako platbu za chov zvířete, protože to by se mohlo dostat do konfliktu se zákonem a být tak neplatným ujednáním.

Vše výše řečené platí i pro ty nájemní smlouvy, které byly uzavřeny před účinností „nového“ občanského zákoníku, tedy před 1. lednem 2014. Jinými slovy, v případě, že máte v nájemní smlouvě zákaz chovat v pronajatém bytě či domě zvíře, je takový zákaz od 1. ledna 2014 neplatný.

[Článek byl napsán ve spolupráci s advokátní kanceláří KROUPAHELÁN.]

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *